banner racevlag

DFK Privacy Beleid

wij nemen uw privacy ernstig
Data Controller

DFK Racing, gevestigd in Boomsesteenweg 2, 2627 Schelle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
 • DFK Racing
 • Boomsesteenweg 2, 2627 Schelle
 • ++32 3 877 38 63
 • info@dfk-racing.be
DPO
 • Johan Verwerft
 • Erkenningsnummer : DPCDPO1027054-2018-04
 • info@budgetsites.be
Persoonsgegevens die wij verwerken

DFK Racing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief, via correspondentie of telefonisch verstrekt om een samenwerking met DFK RAcing aan te gaan

Gevens die verwerkt worden ten behoeve van SEO en website optimalisatie worden nooit aan een persoonlijk profiel gelinkt en kunnen steeds via de cookie voorkeuren uitgeschakeld worden. Gegevens in deze categegorie betreft:

 • IP adres
 • Geo-locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dfk-racing.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke basis wij persoonsgegevens verwerken

DFK Racing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • DFK Racing analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Geautomatiseerde besluitvorming

DFK Racing neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door applicaties of systemen, zonder menselijke interactie. Bijvoorbeeld via ML or AI toepassingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DFK Racing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Analytische informatie vergaard, verwerkt en aangeleverd door WordPress plugins, Google Analytics en JetPack wordt maximaal 2 jaar bijgehouden en wordt enkel ingezet ten behoeve van website en SEO optimalisatie. Deze technische informatie wordt nooit met derden gedeeld.
 • Persoonlijke informatie, strikt noodzakelijk ter invulling van een commercieel contract, zoals accountgegevens, bestellingen en betalingen worden conform de wettelijke vereisten voor 10 jaar bewaard. Delen van persoonsgegevens met derden DFK Racing verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DFK Racing gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DFK Racing gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. DFK Racing plaatst geen cookies van media bedrijven, social media of met marketing doelstellingen.

DFK cookiebeleid

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DFK Racing en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dfk-racing.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

DFK Racing wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteit persoonsgegevens België

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DFK Racing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dfk-racing.be

DFK

Kart Racing Team

instagram

INFO

Maandag-Vrijdag 09:00 - 18:00 Zaterdag: 10:00 - 14:00
Boomsesteenweg 2, 2627 Schelle
+032 3 877 38 63
info@dfk-racing.be